Εξετάσεις

ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 29-30 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (Μόνο επίπεδα P) - Winter Camp - Ταμίρ Γκιλάντ Ράντσο - Σοφικό Κορινθίας Μαθητές Κραβ Μαγκά
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 26-27 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (Μόνο επίπεδα G) - Θα ανακοινωθεί Ράντσο - Σοφικό Κορινθίας Μαθητές Κραβ Μαγκά
ΜΑΪΟΣ 2022 28-29 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (Μόνο επίπεδα P) - Summer camp - Θα ανακοινωθεί Ράντσο - Σοφικό Κορινθίας Μαθητές Κραβ Μαγκά
ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 4-5 ΓΙΟΡΤΗ KIDDIES – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ KIDS/JUNIORS - Άβι Μογιάλ Ράντσο - Σοφικό Κορινθίας Μαθητές Κραβ Μαγκά