Κραβ Μαγκά για πολίτες

Το Κραβ Μαγκά για Πολίτες πρακτικά χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες, το ΚΜ για Ενήλικες, το ΚΜ για Γυναίκες και το ΚΜ για Παιδιά.

Η εκπαίδευση της IKMF στο ΚΜ για Πολίτες είναι διαθέσιμη σε όλον τον πλανήτη και σε πολλά επίπεδα. Είναι αλήθεια ότι, ακόμη κι αν κάποιος εκπαιδεύεται σε αυτό μόνο για μία ή δύο φορές την εβδομάδα, σαν χόμπι, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ο λόγος γι’ αυτό είναι το γεγονός πως το πιο προφανές πλεονέκτημα για το οποίο φημίζεται το ΚΜ είναι το πόσο γρήγορα και εύκολα κάποιος μπορεί να κατανοήσει και να εφαρμόσει τις αρχές της αυτοάμυνας.

Η εκπαίδευση στο ΚΜ έχει βασιστεί και οικοδομηθεί στα φυσικά αντανακλαστικά και αντιδράσεις του ανθρώπου. Επίσης, η εκπαίδευση στο ΚΜ είναι προσιτή σε οποιονδήποτε και προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή ικανότητα αυτοάμυνας. Πολύ συχνά, δε, αυτό το οποίο ξεκινά σαν μια «απλή» προπόνηση για τα απογεύματα, μετατρέπεται σε ένα αληθινό πάθος για τον ασκούμενο και σε αυτές τις περιπτώσεις η IKMF δύναται να προσφέρει πολλούς επιπρόσθετους τρόπους προπόνησης, επέκτασης αλλά και εμβάθυνσης στον τομέα της αυτοάμυνας.

Όπως συμβαίνει με το σύστημα των ζωνών το οποίο συνηθίζεται σε πολλές πολεμικές τέχνες, η IKMF έχει επίσης ένα σύστημα αξιολόγησης και προόδου για τους μαθητές της, το οποίο χωρίζεται σε τρεις κύριες κατηγορίες:

Τα επίπεδα των Εκπαιδευομένων (Practitioner ή απλώς P levels) τα οποία είναι πέντε (P1-P5), τα επίπεδα των Αποφοίτων (Graduate ή απλώς G levels), τα οποία είναι επίσης πέντε (G1-G5) και τα επίπεδα των Έμπειρων (Expert ή απλώς Ε Levels), τα οποία και αυτά είναι πέντε (E1-E5).

Τα άτομα τα οποία εκπαιδεύονται στο ΚΜ έχουν τη δυνατότητα να προοδεύσουν σε επίπεδο μέσω του συστήματος προόδου και πιστοποίησης της IKMF, φτάνοντας όσο ψηλά το επιθυμούν, σε συνάρτηση πάντα με τον χρόνο και την προσπάθεια που έχουν επενδύσει. Όσοι κατέχουν επίπεδα G συνήθως είναι παλιοί μαθητές του KM και πολλές φορές είναι εξουσιοδοτημένοι να διδάσκουν (αρκεί φυσικά να έχουν λάβει την ειδική εκπαίδευση και πιστοποίηση γι’ αυτό).

Οι κάτοχοι επιπέδων Expert είναι ελάχιστοι, αφού πρόκειται για υψηλού επιπέδου επαγγελματίες εκπαιδευτές οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή και τη σταδιοδρομία τους στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία του ΚΜ. Τα μέλη της Global Instructors Team (GIT) της IKMF είναι πολύ υψηλού επιπέδου Experts με αναγνωρισμένη διδακτική επάρκεια και ικανότητα.

Πρόσφατα η IKMF Ελλάδας, γνώρισε μια μεγάλη επιτυχία! Αυτή δεν ήταν άλλη από την αναβάθμιση του Γιώργου Χαλκιά (Έξπερτ 2) και την ένταξη του στην Εxpert Instructors Team (EIT). Τον τίτλο και το αντίστοιχο δίπλωμα, απένειμε στον Γιώργο Χαλκιά ο ίδιος ο πρόεδρος της IKMF, Άβι Μογιάλ, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων των εκπαιδευτών της IKMF στην Ελλάδα, το Σαββατοκύριακο 9-10 Απριλίου 2016. Η ομάδα των EIT αποτελείται από επίλεκτους εκπαιδευτές από διάφορες χώρες με βαθμό τουλάχιστον Expert 2 και υπάγεται απευθείας στην IKMF. Έργο των ΕΙΤ είναι η υποστήριξη της διάδοσης και της διδασκαλίας του Κραβ Μαγκά της IKMF στη χώρα από την οποία κατάγονται αλλά και σε κοντινές χώρες, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες και τις εντολές της κεντρικής IKMF. Ταυτόχρονα, οι ΕΙΤ εκπαιδεύονται και προετοιμάζονται από τον ίδιο τον Άβι Μογιάλ, ώστε να περάσουν στο μέλλον στην ομάδα των CIT (Διεθνείς εκπαιδευτές στα πλαίσια της ηπείρου στην οποία δραστηριοποιούνται, π.χ.Ευρώπη) και στη συνέχεια στην ομάδα των GIT, οι οποίοι είναι οι εκπαιδευτές που ταξιδεύουν σε όλον τον κόσμο διαδίδοντας το Κραβ Μαγκά της IKMF.

Στην απόφαση τoυ Άβι Μογιάλ και της IKMF, έπαιξαν σημαντικό ρόλο όχι μόνο η πολύ υψηλή τεχνική κατάρτιση του Γιώργου Χαλκιά και η πολύ μεγάλη διδακτική του επάρκεια και εμπειρία αλλά και η γενικότερη μόρφωσή του, ο επαγγελματισμός και η συνέπειά του, καθώς και η πίστη και αφοσίωσή του στους στόχους και στη λειτουργία της IKMF οι οποίες τον διακρίνουν.

Η ύλη του ΚΜ για Πολίτες αποτελείται από 5 επίπεδα P και 5 επίπεδα G.

Η κάθε τεχνική της διδακτέας ύλης βασίζεται σε αληθινά σενάρια και επιθέσεις βγαλμένα από την πραγματικότητα. Κάθε επίπεδο P ή G συμπεριλαμβάνει διάφορες λύσεις σε προβλήματα αυτοάμυνας και αντεπιθέσεις οι οποίες εξάγονται από το κάθε αληθινό σενάριο. Μέσω της εκπαίδευσης στο ΚΜ οι μαθητές εξασκούνται σε αυτά τα σενάρια, αναλόγως το επίπεδό τους. Όσο κάποιος προοδεύει σε επίπεδο τα εξεταζόμενα σενάρια γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα και επικίνδυνα, ενώ ταυτόχρονα δίνονται και οι απαιτούμενες λύσεις σε αυτά. Η IKMF δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στο να ενημερώνει την ύλη της όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο, ώστε να είναι πάντα σύγχρονη και αποτελεσματική. Επιπροσθέτως, η IKMF προσφέρει επιπλέον ύλη και προσόντα για τους εκπαιδευόμενούς της, μέσα από ειδικά σεμινάρια και σύντομα εργαστήρια, τα οποία εστιάζουν σε συγκεκριμένα θέματα κάθε φορά.

Τώρα που γνωρίζετε λίγο περισσότερο την IKMF και το Κραβ Μαγκά για Πολίτες, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη μεγάλη και για πάντα αναπτυσσόμενη οικογένεια της IKMF και να εκπαιδευτείτε στο Κραβ Μαγκά. Το Κραβ Μαγκά για Πολίτες της IKMF είναι διαθέσιμο σε όλον τον πλανήτη. Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για την πλησιέστερη σχολή μας, παρακαλούμε ανατρέξτε στις σχετικές σελίδες της ιστοσελίδας μας. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το Σχολείο Εκπαιδευτών για Πολίτες (CIC) και για το πώς μπορείτε να ενταχθείτε όχι μόνο σαν μαθητής αλλά ως εκπαιδευτής στην οικογένεια της IKMF, παρακαλώ συνεχίστε το διάβασμα!

Σχολείο Εκπαιδευτών Για Πολίτες

Το Σχολείο Εκπαιδευτών Για Πολίτες (CIC) είναι ένα από τα πλέον δημοφιλή προγράμματα τα οποία προσφέρει η IKMF. Μέσω αυτού η IKMF έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες εκπαιδευτές, οι οποίοι εργάζονται επαγγελματικά σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Γενικές πληροφορίες:

Το CIC στην Ελλάδα χωρίζεται σε έξι τμήματα, τα οποία καλούνται CIC1, CIC2, CIC3 κοκ. Η συνολική διάρκειά του είναι 19 ημέρες ή 180 διδακτικές ώρες. Το CIC θα σας εκπαιδεύσει στις περισσότερες τεχνικές του ΚΜ, σε διάφορες μαχητικές τεχνικές, στις αρχές του ΚΜ, στη διδακτική μεθοδολογία, σε εκπαιδευτικές μεθόδους, στις βασικές αρχές του μάνατζμεντ, της προώθησης και της προβολής μίας σχολής ΚΜ και πολλά άλλα. Κατά τη διάρκεια του Σχολείου οι συμμετέχοντες θα προμηθευτούν το Εγχειρίδιο του Εκπαιδευτή, φωτογραφίες και λογότυπα προς χρήση όταν πιστοποιηθούν, υλικά για τις εξετάσεις και την ύλη, πλάνα μαθημάτων κλπ.

Οι απόφοιτοι του Σχολείου θα λάβουν το Δίπλωμα Εκπαιδευτή από την IKMF, θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο τοπικό παράρτημα της IKMF (ΙΚΜF Greece) και αν το επιθυμούν (αφού είναι πολλοί αυτοί που περνούν το CIC μόνο για τη γνώση και την εμπειρία, χωρίς να έχουν σκοπό να διδάξουν επαγγελματικά) θα ξεκινήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία σύμφωνα με τους απλούς κανονισμούς της IKMF.

Για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα για εκπαιδευτές, πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Σύσταση από ενεργό εκπαιδευτή της IKMF. Όταν πρόκειται για άτομα τα οποία προέρχονται από πόλεις στις οποίες υπάρχει ήδη εκπαιδευτής Κραβ Μαγκά της IKMF, θα πρέπει απαραιτήτως ο υποψήφιος να κατέχει ήδη το επίπεδο P2. Όταν πρόκειται για άτομα τα οποία προέρχονται από πόλεις στις οποίες δεν δραστηριοποιείται εκπαιδευτής της IKMF, δεν απαιτείται γνώση του Κραβ Μαγκά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρότερη σοβαρή ενασχόληση σε άλλες πολεμικές τέχνες θα συνεκτιμηθεί.
  • Έγκριση από το τοπικό παράρτημα της IKMF.
  • Καθαρό ποινικό μητρώο.
  • Προσωπική συνέντευξη.
  • Δήλωση καλής υγείας και ανάληψης ευθύνης για τυχόν τραυματισμό ο οποίος μπορεί να προέλθει στα πλαίσια της εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.