• Αρχική
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  • Σχολείο εκπαιδευτών ΚΜ

Σχολή Εκπαιδευτών για πολίτες

ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023 18-26  9:00-17:00 ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ (1ος κύκλος) - Θα ανακοινωθεί Martial Way (ΟΑΚΑ) Υποψήφιοι Εκπαιδευτές
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023 2-3 9:00-17:00 ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ (2ος κύκλος) – Karl Masseti Martial Way (ΟΑΚΑ) Υποψήφιοι Εκπαιδευτές
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 13-14 9:00-17:00 ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ (3ος κύκλος) – Katherina Buttner Martial Way (ΟΑΚΑ) Υποψήφιοι Εκπαιδευτές
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024 10-11 9:00-17:00 ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ (4ος κύκλος) - Stephane Constante Martial Way (ΟΑΚΑ) Υποψήφιοι Εκπαιδευτές
ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 2-3 9:00-17:00 ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ (5ος κύκλος) – Θα ανακοινωθεί  Martial Way (ΟΑΚΑ) Υποψήφιοι Εκπαιδευτές
ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 30-31 9:00-17:00 ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ (6ος κύκλος) – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ - Avi Moyal Martial Way (ΟΑΚΑ) Υποψήφιοι Εκπαιδευτές
ΙΟΥΛΙΟΣ 2024 06-14 9:00-17:00 ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ (1ος κύκλος) - Θα ανακοινωθεί Θεσσαλονίκη Υποψήφιοι Εκπαιδευτές
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024 24-01 9:00-17:00 ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ (2ος κύκλος) – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ - Θα ανακοινωθεί Θεσσαλονίκη Υποψήφιοι Εκπαιδευτές