Νέα της
IKMF Ελλάδος

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ - ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ

Ο Επικεφαλής των τομέων Σεκιούριτυ και Αστυνομίας της IKMF, GΙΤ Ίσραελ Ταμίρ (Ε5), ταξίδεψε στη χώρα μας το Σαββατοκύριακο 8-9 Φεβρουαρίου 2020, προκειμένου να διδάξει στο τέταρτο μέρος του φετινού Σχολείου Εκπαιδευτών για Πολίτες (CIC).

Διαβάστε Περισσότερα