ΚΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (E1)

Εξουσιοδοτημένος Εκπαιδευτής για

Πολίτες, Λιμενικό

Βαθμός

Expert 1

Σχολεία που έχει περάσει

CIC, Sea Marshal

Κινητό

6941629347