ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (E2)

Εξουσιοδοτημένος Εκπαιδευτής για

Στρατός, Παιδιά, Πολίτες

Βαθμός

Expert 2

Σχολεία που έχει περάσει

Military Instructors’ Course – Warrior’s Quest, KIC, CIC

Κινητό

6948629062

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.