ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (E1)

Εξουσιοδοτημένος Εκπαιδευτής για

Στρατός, Παιδιά, Πολίτες

Βαθμός

Expert 1

Σχολεία που έχει περάσει

Military Instructors’ Course – Warrior’s Quest, KIC, CIC

Κινητό

6948629062

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.