Βρείτε έναν εκπαιδευτή:

ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (G2)

Εξουσιοδοτημένος Εκπαιδευτής για

Πολίτες, Παιδιά, Λιμενικό

Βαθμός

Graduate 2

Σχολεία που έχει περάσει

CIC, Kids, Sea Marshal

Ιστοσελίδα

Krav Maga ikmf - Θεσσαλία