Σχολείο Προστασίας Σημαντικών Προσώπων (VIP Protection)

Τα Διεθνή Επίπεδα της ΙΚΜF για τους Σωματοφύλακες είναι:

Τα Διεθνή Επίπεδα της ΙΚΜF για τους Σωματοφύλακες είναι:

 • Xάλκινο Σήμα
 • Αργυρό Σήμα
 • Χρυσό Σήμα
 • Πλατινένιο Σήμα

Σε αυτά τα πλαίσια, προσφέρουμε εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στον τομέα της Ασφάλειας VIP και Υψηλής Προστασίας. Θα διδαχτείτε από μία ομάδα άριστης ποιότητας και επιπέδου, η οποία εγγυάται μία αξέχαστη εμπειρία και έναν κύκλο μαθημάτων που πουθενά αλλού δεν θα μπορούσατε να βρείτε.

Συγκεκριμένα πιστοποιητικά και συστάσεις είναι αναγκαία για την συμμετοχή.

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα βασικά, σχετικά με το περιεχόμενο του πρώτου κύκλου εκπαίδευσης. Κάθε κύκλος έχει βασικά, προχωρημένα και επαναληπτικά τμήματα. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη σειρά μαθημάτων που περιλαμβάνει το πρώτο μέρος του κύκλου, κατά τις 10 ημέρες που διαρκεί. Καλύπτει το υλικό που χρειάζεται για την απόκτηση του Αργυρού  Σήματος.

Περιεχόμενα Σχολείου

 • Προστασία VIP, γενική χρήση, προϊστορία και στόχοι.
 • Επιμορφωτικές ταινίες (δολοφονίες και απόπειρες), οι οποίες ακολουθούνται από σύντομη συζήτηση και κριτική πάνω σε πραγματικά γεγονότα.
 • Διαδικασίες, αρχές, συμπεριφορά του σωματοφύλακα.
 • Η ασφάλεια ενός χώρου. Βασικές προσομοιώσεις.
 • Εξοπλισμός και συστήματα. Πρώτες Βοήθειες. Άμεση ανταπόκριση.
 • Τρόποι και συμπεριφορά ως θεμέλια συνεργασίας.
 • Περίληψη και πρόοδος στο πιο προχωρημένο κομμάτι του σεμιναρίου.

Εισαγωγικές εξετάσεις

Κραβ Μαγκά

Επιθέσεις:

Αυτοάμυνα

Yπεράσπιση του VIP εναντίον:

Αντιμετώπιση διαφορετικών περιστατικών όταν ο VIP είναι:

Πυροβόλα (ο πρώτος κύκλος περιλαμβάνει 5 μαθήματα με πυροβόλα όπλα)

Επιθυμητός στόχος είναι η εξάσκηση με έναν VIP, απόσταση σκόπευσης, σε στατικές φάσεις:

Σημείωση: Το πρόγραμμα εξαρτάται από το επίπεδο των συμμετεχόντων -είναι πιθανόν να γίνουν ανάλογες τροποποιήσεις.

Δίνεται δίπλωμα για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του τμήματος.