Νέα των
Σχολών

ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ Ο ΕΙΤ Γ. ΧΑΛΚΙΑΣ

Για τη διεξαγωγή εξετάσεων και του σεμιναρίου Multiple Attackers Scenarios ταξίδεψε στην Κέρκυρα ο ΕΙΤ Γιώργος Χαλκιάς (Ε3), στις 26-27 Ιανουαρίου 2019. Ο ενθουσιασμός μεγάλος και το επίπεδο των μαθητών υψηλό, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά τη μακρόχρονη σωστή και εις βάθος εργασία που γίνεται στην Κέρκυρα από τους εκεί εκπαιδευτές, Χρήστο Στεργιάτο, Σπύρο Κορτέση, Τέλη Κουλούρη και Δημήτρη Βλασερό.

kerkyra-feb19-00001
kerkyra-feb19-00002
kerkyra-feb19-00003
kerkyra-feb19-00004
kerkyra-feb19-00005
kerkyra-feb19-00006
kerkyra-feb19-00007
kerkyra-feb19-00008
kerkyra-feb19-00009
kerkyra-feb19-00010
kerkyra-feb19-00011
kerkyra-feb19-00012
kerkyra-feb19-00013
kerkyra-feb19-00014
kerkyra-feb19-00015
kerkyra-feb19-00017