Νέα της
IKMF Ελλάδος

UPDATE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2023, ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΡΑΕΛ ΤΑΜΙΡ

Στοχεύοντας πάντα στην ποιότητα και της συνεχή βελτίωση και ενημέρωση των εκπαιδευτών της, η IKMF Ελλάδος διεξήγαγε το φετινό Update, στα επίπεδα P και G. Την εκπαίδευση έκανε ο επικεφαλής των τομέων Σεκιούριτι και Αστυνομίας της IKMF, Ίσραελ Ταμίρ (Έξπερτ 6), στο Ράντσο του Σοφικού Κορινθίας, το Σαββατοκύριακο 23-24 Σεπτεμβρίου 2023, με τη συμμετοχή δεκάδων Ελλήνων εκπαιδευτών της IKMF.

Ο Ίσραελ Ταμίρ το Σάββατο επικεντρώθηκε στα επίπεδα Ρ, τα οποία αποτελούν τη βασική ύλη που διδάσκεται στις σχολές κατά τα πρώτα χρόνια της μαθητείας ενός ασκούμενου. Ταυτόχρονα, έδωσε μεγάλη έμφαση στη μέθοδο διδασκαλίας τους, ώστε να μπορούν να γίνονται κατανοητά από τους μαθητές. Βασική αρχή της IKMF είναι ότι ο καλός εκπαιδευτής, πάνω απ’ όλα, πρέπει να γνωρίζει πώς να διδάσκει με τον σωστό τρόπο την ύλη του, αφού πρώτα έχει καταφέρει να διακρίνει το επίπεδο και τις ανάγκες των μαθητών και της τάξης του. Η Κυριακή αφιερώθηκε στη διδασκαλία όλων των επιπέδων G, ώστε οι εκπαιδευτές να μάθουν την ύλη τους και να μπορέσουν να προετοιμαστούν σωστά για τις εξετάσεις τους του Μαρτίου. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στη σωστή διεξαγωγή και ολοκλήρωση του update, πολύ σημαντική ήταν και η βοήθεια των Ελλήνων ΕΙΤ, Χρήστου Τζήκα (Ε4) και Δημήτρη Σταθάκου (Ε4).

Μέσα από τα συνεχή Updates, η IKMF φροντίζει ώστε όλοι οι εκπαιδευτές της να έχουν ομοιογένεια στη διδασκαλία, πλήρη κατανόηση των τεχνικών και εμβάθυνση, ώστε να γνωρίζουν την ύλη τους σε κάθε της λεπτομέρεια. Αυτή είναι η υπεροχή της IKMF. Η συνεχόμενη, δια βίου εκπαίδευση των εκπαιδευτών της, απευθείας από την πηγή.

 

InstructorsUpdate 2023 1
InstructorsUpdate 2023 10
InstructorsUpdate 2023 11
InstructorsUpdate 2023 12
InstructorsUpdate 2023 13
InstructorsUpdate 2023 14
InstructorsUpdate 2023 15
InstructorsUpdate 2023 16
InstructorsUpdate 2023 17
InstructorsUpdate 2023 18
InstructorsUpdate 2023 19
InstructorsUpdate 2023 2
InstructorsUpdate 2023 20
InstructorsUpdate 2023 21
InstructorsUpdate 2023 22
InstructorsUpdate 2023 23
InstructorsUpdate 2023 24
InstructorsUpdate 2023 25
InstructorsUpdate 2023 26
InstructorsUpdate 2023 27
InstructorsUpdate 2023 28
InstructorsUpdate 2023 29
InstructorsUpdate 2023 3
InstructorsUpdate 2023 30
InstructorsUpdate 2023 31
InstructorsUpdate 2023 32
InstructorsUpdate 2023 33
InstructorsUpdate 2023 34
InstructorsUpdate 2023 35
InstructorsUpdate 2023 36
InstructorsUpdate 2023 37
InstructorsUpdate 2023 38
InstructorsUpdate 2023 39
InstructorsUpdate 2023 4
InstructorsUpdate 2023 40
InstructorsUpdate 2023 41
InstructorsUpdate 2023 42
InstructorsUpdate 2023 43
InstructorsUpdate 2023 44
InstructorsUpdate 2023 45
InstructorsUpdate 2023 46
InstructorsUpdate 2023 47
InstructorsUpdate 2023 48
InstructorsUpdate 2023 49
InstructorsUpdate 2023 5
InstructorsUpdate 2023 50
InstructorsUpdate 2023 51
InstructorsUpdate 2023 52
InstructorsUpdate 2023 53
InstructorsUpdate 2023 54
InstructorsUpdate 2023 55
InstructorsUpdate 2023 56
InstructorsUpdate 2023 57
InstructorsUpdate 2023 58
InstructorsUpdate 2023 59
InstructorsUpdate 2023 6
InstructorsUpdate 2023 60
InstructorsUpdate 2023 61
InstructorsUpdate 2023 62
InstructorsUpdate 2023 63
InstructorsUpdate 2023 64
InstructorsUpdate 2023 65
InstructorsUpdate 2023 66
InstructorsUpdate 2023 7
InstructorsUpdate 2023 8
InstructorsUpdate 2023 9