Νέα της
IKMF Ελλάδος

VIP PROTECTION COURSE 2023

Ένα ακόμη εκπαιδευτικό Σχολείο για Σωματοφύλακες προστέθηκε στην μακρά αλυσίδα των αντίστοιχων Σχολείων της IKMF Ελλάδος. Στις 1-9 Ιουλίου, ο ειδήμων του αντικειμένου Ντορόν Μπαλασάν, εκπαίδευσε τους Έλληνες συμμετέχοντες σε όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει όποιος επιθυμεί να εξασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Βασικές αρχές αυτοάμυνας, προστασία του VIP, της οικογένειας και της οικίας του, έλεγχος του αυτοκινήτου για εκρηκτικά, ασκήσεις υπό συνθήκες στρες, χάραξη και προστασία δρομολογίου, φυγάδευση, τακτική σκόπευση και άλλα πολλά, διδάχτηκαν από τον Ντορόν σε πολλά και διαφορετικά σημεία, τα οποία είχαν επιλεχθεί ειδικά για το κάθε αντικείμενο.

Οι αποφοιτήσαντες του Σχολείου ήταν οι εκπαιδευτές της KMF Λαμπρινούδης Κώστας, Μπόντας Γεράσιμος, Κουτσούκης Ευθύμης, Μάγκας Παντελής, Αναγνώστου Γιώργος, και οι Κοστιάνη Πολυξένη, Λεωνίδας Δαπόντες, Κεφαλλωνίτης Μάριος, Οικονόμου Παναγιώτης, Ζώης Γεώργιος, Παπαδόπουλος Γεώργιος. Στο Σχολείο συμμετείχαν επίσης αρκετοί παλαιοί αποφοιτήσαντες για επανάληψη και μετεκπαίδευση. 

 

VIP Protection 2023 1
VIP Protection 2023 10
VIP Protection 2023 100
VIP Protection 2023 101
VIP Protection 2023 102
VIP Protection 2023 103
VIP Protection 2023 104
VIP Protection 2023 105
VIP Protection 2023 106
VIP Protection 2023 107
VIP Protection 2023 108
VIP Protection 2023 109
VIP Protection 2023 11
VIP Protection 2023 110
VIP Protection 2023 12
VIP Protection 2023 13
VIP Protection 2023 14
VIP Protection 2023 15
VIP Protection 2023 16
VIP Protection 2023 17
VIP Protection 2023 18
VIP Protection 2023 19
VIP Protection 2023 2
VIP Protection 2023 20
VIP Protection 2023 21
VIP Protection 2023 22
VIP Protection 2023 23
VIP Protection 2023 24
VIP Protection 2023 25
VIP Protection 2023 26
VIP Protection 2023 27
VIP Protection 2023 28
VIP Protection 2023 29
VIP Protection 2023 3
VIP Protection 2023 30
VIP Protection 2023 31
VIP Protection 2023 32
VIP Protection 2023 33
VIP Protection 2023 34
VIP Protection 2023 35
VIP Protection 2023 36
VIP Protection 2023 37
VIP Protection 2023 38
VIP Protection 2023 39
VIP Protection 2023 4
VIP Protection 2023 40
VIP Protection 2023 41
VIP Protection 2023 42
VIP Protection 2023 43
VIP Protection 2023 44
VIP Protection 2023 45
VIP Protection 2023 46
VIP Protection 2023 47
VIP Protection 2023 48
VIP Protection 2023 49
VIP Protection 2023 5
VIP Protection 2023 50
VIP Protection 2023 51
VIP Protection 2023 52
VIP Protection 2023 53
VIP Protection 2023 54
VIP Protection 2023 55
VIP Protection 2023 56
VIP Protection 2023 57
VIP Protection 2023 58
VIP Protection 2023 59
VIP Protection 2023 6
VIP Protection 2023 60
VIP Protection 2023 61
VIP Protection 2023 62
VIP Protection 2023 63
VIP Protection 2023 64
VIP Protection 2023 65
VIP Protection 2023 66
VIP Protection 2023 67
VIP Protection 2023 68
VIP Protection 2023 69
VIP Protection 2023 7
VIP Protection 2023 70
VIP Protection 2023 71
VIP Protection 2023 72
VIP Protection 2023 73
VIP Protection 2023 74
VIP Protection 2023 75
VIP Protection 2023 76
VIP Protection 2023 77
VIP Protection 2023 78
VIP Protection 2023 79
VIP Protection 2023 8
VIP Protection 2023 80
VIP Protection 2023 81
VIP Protection 2023 82
VIP Protection 2023 83
VIP Protection 2023 84
VIP Protection 2023 85
VIP Protection 2023 86
VIP Protection 2023 87
VIP Protection 2023 88
VIP Protection 2023 89
VIP Protection 2023 9
VIP Protection 2023 90
VIP Protection 2023 91
VIP Protection 2023 92
VIP Protection 2023 93
VIP Protection 2023 94
VIP Protection 2023 95
VIP Protection 2023 96
VIP Protection 2023 97
VIP Protection 2023 98
VIP Protection 2023 99