Νέα της
IKMF Ελλάδος

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2023

Ένας ακόμη μεγάλος κύκλος στην εσωτερική ζωή της IKMF Ελλάδος ολοκληρώθηκε επιτυχώς, το Σαββατοκύριακο 22-23 Απριλίου 2023, με τις ετήσιες εξετάσεις των εκπαιδευτών, τις οποίες διεξήγαγε όπως κάθε χρόνο ο ίδιος ο  Πρόεδρος της IKMF, Άβι Μογιάλ (Μάστερ 2), συνεπικουρούμενος από τους Έλληνες ΕΙΤ Χρήστο Τζήκα (Ε4) και Δημήτρη Σταθάκο (Ε4).

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Άβι Μογιάλ ολοκλήρωσε την εξέταση της παλαιάς εκπαιδεύτριας της IKMF Ελλάδος, Στέλας Χριστοδουλάκη, η οποία είχε διακοπεί πέρυσι στο Ισραήλ λόγω τραυματισμού της, και της απένειμε τον υψηλότατο βαθμό του Έξπερτ 4.

Οι Έλληνες εκπαιδευτές της IKMF, προετοιμάζονται σκληρά όλον τον χρόνο, μέσα από συνεχείς προπονήσεις, σεμινάρια, εκπαιδευτικά καμπ και updates, ώστε να βελτιώνονται συνεχώς και να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στην πολύ σημαντική αλλά και απαιτητική αποστολή τους. Αυτή είναι εξ άλλου και η σημαντική διαφορά της IKMF από όλους τους άλλους∙ η συνεχής εκπαίδευση και ποιοτική αναβάθμισή της σε όλους τους τομείς, και κυρίως στο επίπεδο των εκπαιδευτών της.

 

InstructorsTest 2023 1
InstructorsTest 2023 10
InstructorsTest 2023 11
InstructorsTest 2023 12
InstructorsTest 2023 13
InstructorsTest 2023 14
InstructorsTest 2023 15
InstructorsTest 2023 16
InstructorsTest 2023 17
InstructorsTest 2023 18
InstructorsTest 2023 19
InstructorsTest 2023 2
InstructorsTest 2023 20
InstructorsTest 2023 21
InstructorsTest 2023 22
InstructorsTest 2023 23
InstructorsTest 2023 24
InstructorsTest 2023 25
InstructorsTest 2023 26
InstructorsTest 2023 27
InstructorsTest 2023 28
InstructorsTest 2023 29
InstructorsTest 2023 3
InstructorsTest 2023 30
InstructorsTest 2023 31
InstructorsTest 2023 32
InstructorsTest 2023 33
InstructorsTest 2023 34
InstructorsTest 2023 35
InstructorsTest 2023 36
InstructorsTest 2023 37
InstructorsTest 2023 38
InstructorsTest 2023 39
InstructorsTest 2023 4
InstructorsTest 2023 40
InstructorsTest 2023 41
InstructorsTest 2023 42
InstructorsTest 2023 43
InstructorsTest 2023 44
InstructorsTest 2023 45
InstructorsTest 2023 46
InstructorsTest 2023 47
InstructorsTest 2023 48
InstructorsTest 2023 5
InstructorsTest 2023 6
InstructorsTest 2023 7
InstructorsTest 2023 8
InstructorsTest 2023 9