Αρχές του Κραβ Μαγκά

  • Αποφυγή τραυματισμών.
  • Ασκήσεις σχεδιασμένες να εκμεταλλεύονται τα φυσικά αντανακλαστικά.
  • Άμυνα και επίθεση στον μικρότερο δυνατό χρόνο.
  • Χρησιμοποίηση των ευάλωτων σημείων του ανθρωπίνου σώματος.
  • Χρησιμοποίηση των φυσικών όπλων του σώματος, καθώς και των συνηθισμένων / κοινών αντικειμένων τα οποία μπορεί να βρεθούν γύρω μας πρόχειρα.
  • Μάχη χωρίς κανόνες.

Συστατικά μέρη του Κραβ Μαγκά

Τεχνικές Αυτοάμυνας

Μάχη Σώμα με Σώμα

Ειδικές καταστάσεις για τους επαγγελματίες στον Στρατό και την Αστυνομία