ΣΤΕΡΓΙΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (E2)

Εξουσιοδοτημένος Εκπαιδευτής για

Πολίτες, Αστυνομία, Γυναίκες, Παιδιά

Βαθμός

Expert 1

Σχολεία που έχει περάσει

CIC, Law Enforcement, WIC (Stay Away), KIC