ΒΡΑΧΙΩΛΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (G4)

Εξουσιοδοτημένος Εκπαιδευτής για

Πολίτες, Στρατός, Προσωπικό ασφαλείας

Βαθμός

Graduate 4

Σχολεία που έχει περάσει

CIC, Military (MIC), VIP Protection course

Περιοχή

Λήμνος