ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ο Χρήστος Τζήκας (Ε3) επισκέφθηκε την Κρήτη, προκειμένου να διεξάγει εξετάσεις στο Γυμναστήριο Ferrum στο Ηράκλειο και το Σεμινάριο "Έλεγχος και Συνοδεία" στο γυμναστήριο Actum στο Ρέθυμνο, το Σάββατο 14 Ιουλίου 2018. Το σεμινάριο και οι εξετάσεις στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία, με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτών από όλες τις πόλεις της Κρήτης στις οποίες υπάρχουν σχολές της IKMF.

arrest control 00001
arrest control 000014
arrest control 000015
arrest control 00002
arrest control 00004
arrest control 00005
arrest control 00006
arrest control 00007
arrest control 00008
arrest control 00009
arrest control 00010
arrest control 00011
arrest control 00012
arrest control 00013