ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ - ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ

Ο Επικεφαλής των τομέων Σεκιούριτυ και Αστυνομίας της IKMF, GΙΤ Ίσραελ Ταμίρ (Ε5), ταξίδεψε στη χώρα μας το Σαββατοκύριακο 8-9 Φεβρουαρίου 2020, προκειμένου να διδάξει στο τέταρτο μέρος του φετινού Σχολείου Εκπαιδευτών για Πολίτες (CIC).

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με τη διδασκαλία της ύλης του επιπέδου G1, ολοκληρώθηκε ουσιαστικά το τεχνικό σκέλος του CIC. Η έμφαση πλέον δίνεται στην πρακτική εξάσκηση των υποψηφίων εκπαιδευτών στη διδακτική, την τελειοποίηση της τεχνικής τους καθώς και σε διάφορα επαγγελματικά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κάθε εκπαιδευτής ο οποίος ξεκινάει τη σταδιοδρομία του. Άμεσος στόχος η πλήρης προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις στο τέλος Μαρτίου και μακροπρόθεσμος να μπορέσουν τελικά, όταν πλέον αποφοιτήσουν και ξεκινήσουν ως εκπαιδευτές να διδάσκουν σε δικές τους ομάδες, να μπορούν να ανταποκριθούν στα υψηλά στάνταρ τα οποία θέτει η IKMF για τους εκπαιδευτές της.

CIC 4th (01)
CIC 4th (02)
CIC 4th (03)
CIC 4th (04)
CIC 4th (05)
CIC 4th (06)
CIC 4th (07)
CIC 4th (08)
CIC 4th (09)
CIC 4th (10)
CIC 4th (11)
CIC 4th (12)