ΚΑΡΚΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (G4)

Εξουσιοδοτημένος Εκπαιδευτής για

Πολίτες, Παιδιά, Γυναίκες

Βαθμός

Graduate 4

Σχολεία που έχει περάσει

CIC, KIC, Women Instructors Course (Stay Away)

Κινητό

6946037118

Ιστοσελίδα

www.survivaltactics.gr