ΣΤΡΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΑΡΕΪΖΗΣ (G2)

Εξουσιοδοτημένος Εκπαιδευτής για

Πολίτες , Αστυνομία , Παιδιά

Βαθμός

Graduate 2

Σχολεία που έχει περάσει

CIC , LEIC , KIC

Περιοχή

Ανατολική Αττική

Τηλέφωνο

6987213470

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.