ΚΡΕΜΕΝΑ ΝΤΑΒΙΝΤΚΟΒΑ (G4)

Εξουσιοδοτημένος Εκπαιδευτής για

Πολίτες

Βαθμός

Graduate 4

Σχολεία που έχει περάσει

CIC

Περιοχή

Καλλιθεα

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ιστοσελίδα

https://www.facebook.com/IKMF-Krav-Maga-Instructor-Kremena-Davidkova