ΦΑΙΔΩΝ ΖΑΡΑΣ (E1)

Εξουσιοδοτημένος Εκπαιδευτής για

Πολίτες , Παιδιά

Βαθμός

Expert 1

Σχολεία που έχει περάσει

CIC , KIC

Περιοχή

Μεταμορφωση

Κινητό

6970665993