ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΥΤΑΣ (G5)

Εξουσιοδοτημένος Εκπαιδευτής για

ΠΟΛΙΤΕΣ, ΠΑΙΔΙΑ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Βαθμός

Graduate 5

Σχολεία που έχει περάσει

CIC, KIC, WIC

Κινητό

6974424000

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.