ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (G3)

Εξουσιοδοτημένος Εκπαιδευτής για

Πολίτες, Παιδιά, Γυναίκες

Βαθμός

Graduate 3

Σχολεία που έχει περάσει

CIC, KIC, Women Instructors Course (Stay Away)

Περιοχή

Γκύζη

Ιστοσελίδα

https://www.facebook.com/Christos.Ppdpls