ΠΑΓΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ (E2)

Εξουσιοδοτημένος Εκπαιδευτής για

Πολίτες, Προσωπικό ασφαλείας, Παιδιά

Βαθμός

Expert 2

Σχολεία που έχει περάσει

CIC, VIP Protection, Kids

Κινητό

6944 353463