ΜΑΣΣΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (G5)

Εξουσιοδοτημένος Εκπαιδευτής για

Πολίτες, Γυναίκες

Βαθμός

Graduate 5

Σχολεία που έχει περάσει

CIC, WIC (Stay Away)

Περιοχή

Ανατολική Αττική

Κινητό

698 8020272