ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (G5)

Εξουσιοδοτημένος Εκπαιδευτής για

Πολίτες, Παιδιά

Βαθμός

Graduate 5

Σχολεία που έχει περάσει

CIC,  KIC

Τηλέφωνο

210 2837442

Κινητό

698 095 8199