ΘΑΝΑΣΕΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (G3)

Εξουσιοδοτημένος Εκπαιδευτής για

Πολίτες

Βαθμός

Graduate 3

Σχολεία που έχει περάσει

CIC

Κινητό

6982 772969

Ιστοσελίδα

www.kravmagasouth.gr