Σχολή VIP Protection

ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 18-27 9:00-17:00 VIP PROTECTION COURSE Martial Way (ΟΑΚΑ) Κατόπιν αιτήσεως