• Αρχική
  • BLOG
  • Decision Making Skill – Krav Maga και Ικανότητα Λήψης Απόφασης

ΠΛΕΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΑΒ ΜΑΓΚΑ

clap push ups

Σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα αλλά και στην αυτοάμυνα διαδραματίζει η φυσική κατάσταση του ασκουμένου. Η φυσική κατάσταση βελτιώνεται μέσα από τις ασκήσεις και την προπόνηση. Ένα υποσύνολο ασκήσεων που θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό για την εξέλιξη των ασκουμένων είναι οι Πλειομετρικές ασκήσεις. Τι είναι; Γιατί και πώς βοηθούν στο Κραβ Μαγκά;

ΚΡΑΒ ΜΑΓΚΑ: ΕΚΡΗΞΗ – ΤΑΧΥΔΥΝΑΜΗ

Το Κραβ Μαγκά από τη φύση του, είναι ένα σύστημα το οποίο βασίζεται στη φυσική αντίδραση, στο ένστικτο και την όσο το δυνατόν ταχύτερη απόκριση σε ένα ερέθισμα. Ο ασκούμενος στο Κραβ Μαγκά, πρέπει (όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο άρθρο) να αντιληφθεί το ερέθισμα, να εκτελέσει εκρηκτικά την τεχνική και να ελέγξει ή να διαφύγει όσο το δυνατόν ταχύτερα. Προκειμένου να το πετύχει αυτό, το σώμα του πρέπει να είναι προετοιμασμένο προπονητικά, ώστε οι εκρηκτικές κινήσεις να εκτελεστούν σωστά, αποφεύγοντας τραυματισμούς, αλλά και αποδοτικά, παράγοντας έκρηξη στην εκτέλεση της άμυνας, μέγιστη ισχύ στα χτυπήματα και ταχύτητα για τον έλεγχο και τη διαφυγή.

ΜΥΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η σταθερά την οποία καλείται ο κάθε εκπαιδευτής να βελτιώσει στη φυσική κατάσταση είναι το ανθρώπινο σώμα, το οποίο αποτελείται από σύνολο μυών, που στο σύνολό τους αποτελούν το μυϊκό σύστημα. Το μυϊκό σύστημα είναι υπεύθυνο για την κίνηση του σώματος, η οποία επιτυγχάνεται με τη μυϊκή συστολή, που ουσιαστικά είναι η ιδιότητα των μυών να συστέλλονται μετά από κάποιο ερέθισμα, κινώντας μέρη του σώματος.

Είδη Μυϊκής Συστολής

Τα βασικά είδη της μυϊκής συστολής που πραγματοποιεί το ανθρώπινο σώμα είναι:

Μειομετρική Συστολή (Σύγκεντρη): Στη μειομετρική συστολή ο μυς βραχύνεται, υπερνικώντας τη βαρύτητα ή την εξωτερική αντίσταση.

Πλειομετρική Συστολή (Έκκεντρη): Στην πλειομετρική συστολή ο μυς επιμηκύνεται ελεγχόμενα, υποχωρώντας στη δύναμη της βαρύτητας ή της εξωτερικής αντίστασης.

Ισομετρική Συστολή: Στην ισομετρική συστολή ο μυς συστέλλεται (βραχύνεται) αλλά δεν παράγεται καμία κίνηση στις αρθρώσεις.

Πλειομετρικές Ασκήσεις

Οι Πλειομετρικές είναι οι ασκήσεις κατά τις οποίες οι μύες παράγουν τη μέγιστη δύναμη σε σύντομα χρονικά διαστήματα, με στόχο την αύξηση της ισχύος (ταχύτητα – δύναμη). Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι η ακαριαία εναλλαγή της μειομετρικής σύσπασης σε πλειομετρική. Σε περίπτωση που δεν είναι ακαριαία η εναλλαγή, η ενέργεια θα μειωθεί, παράγοντας θερμότητα. Ουσιαστικά αφορά στην εξέλιξη της εκρηκτικής δύναμης που είναι θεμελιώδης στην κίνηση στο Κραβ Μαγκά. Στις συγκεκριμένες ασκήσεις, δίνεται έμφαση στην κίνηση που παράγεται εκρηκτικά από διάταση σε συστολή των μυών επαναλαμβάνοντας συγκεκριμένο κινησιολογικό μοτίβο.

Ασκήσεις

Υπάρχει πληθώρα παραδειγμάτων πλειομετρικών ασκήσεων όπως π.χ. Jump Squats, Clap Push ups, Lateral Jumps,  κ.ο.κ.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και εξοπλισμός π.χ. να εκτελεστούν ασκήσεις ρίχνοντας και πιάνοντας μια Medicine Ball.

Κίνδυνοι και Προαπαιτούμενη Άσκηση

Ένας ασκούμενος προτού εκτελέσει απαιτητικές πλειομετρικές ασκήσεις, είναι προτιμότερο να έχει προπονηθεί, ώστε να έχει αποκτήσει την απαραίτητη ελαστικότητα και ιδιοδεκτικότητα, προκειμένου να εκτελέσει σωστά τις πλειομετρικές αποκομίζοντας το μέγιστο όφελος, αποφεύγοντας τραυματισμούς.

ΚΡΑΒ ΜΑΓΚΑ: ΤΑΧΥΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Είναι σαφές, ότι η προπόνηση Κραβ Μαγκά, προκειμένου να προσομοιωθούν και αφομοιωθούν οι τεχνικές, βασίζεται σε πρωτόκολλα υψηλής εντάσεως, «σφυρηλατώντας» κινησιολογικά την τεχνική στο σώμα και εξασκώντας την ιδιοδεκτικότητα του ασκουμένου. Σε όλα τα στάδια της εκάστοτε τεχνικής η έκρηξη και η ταχυδύναμη διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο. Σε αυτό το σημείο οι πλειομετρικές ασκήσεις, έχοντας τα χαρακτηριστικά που περιγράφησαν προηγουμένως, λειτουργούν ως ένα εφόδιο που:

  1. προετοιμάζει το σώμα να εκτελέσει εκρηκτικά τις κινήσεις προσομοιώνοντας τεχνικά/κινησιολογικά την τεχνική,
  2. επίσης προσωμοιώνοντας ενεργεικά/εργοφυσιολογικά την παραγόμενη ενέργεια,
  3. αλλά προετοιμάζοντας και την ψυχολογία του ασκούμενου να λειτουργεί ακαριαία, επιθετικά με ταχυδύναμη δίχως να μειώνεται η απόδοση του.

Για αυτό και οι πλειομετρικές είναι και πρέπει να παραμείνουν ένα αναπόσπαστο κομμάτι στις προπονήσεις μας!

Βάπτισμας Χρήστος
IKMF Εκπαιδευτής Expert 2

https://www.facebook.com/IKMFKravMagaKallitheaReviveClub/

http://revivefitness.gr/